Natural Woods

Naturliga skogar

Naturliga texturer och material från skandinaviska träslag är kärnan i vår design. Kollektionen med naturliga träslag framhäver skönheten hos de rena och orörda, hållbara träslag som vi använder för JALG TV-ställen