Jämförelse av TV-kompatibilitet: Vanliga och XL-modeller: Jämförelse mellan vanliga och XL-modeller